Andelslejligheder.org - 10 gode råd før du køber andelslejligheder

Andelslejligheder er en god investering.

Når du køber en andelslejlighed, er du andelshaver på lige fod med de andre i andelsforeningen. Som andelshaver betaler du en engangsydelse for andelsbeviset. Derudover betaler du en løbende ydelse til andelsforeningen, der dækker lån i andelsforeningen, vedligeholdelse og drift. Vedligeholdelse og beslutninger omkring boligen foregår gennem andelsforeningen. Der er mange, der oplever det som positivt, at de ikke skal stå alene med det.

10 gode råd – førdu køber andelslejligheder

ABF har udarbejdet en liste med 10 gode råd, det er hensigtsmæssigt, at du somkøber har styr på, inden du underskriver en aftale, før du køber en andelslejlighed.

Opret og indryk en tekst annonce på forsiden af www.andelslejligheder.org idag!
Prisen for en annonce på www.andelslejligheder.org koster kun 495,-pr år og kan betales med
paypal eller kreditkort. Indryk annonce

Andelslejligheder


Andelslejligheder :   sælg din andelsbolig , ejerlejlighed københavn, køb andel .

Andelslejligheder Copyright © 2004–2011. All rights reserved.

RSS Feed. powered by Masterseek.com